Liên hệ

Dự án can thiệp sớm về vấn đề chơi trò đỏ đen
Trọng tâm: Những người chơi trò đỏ đen có xuất thân nhập cư

Nơi liên hệ

Urbanstraße 70
10967 Berlin
E-Mail: info@fip-gluecksspiel.de

Telefon: 030 – 6 66 33 590

 

Giờ mở cửa

Thứ Ba từ 10:00 – 13:00 giờ
Thứ Tư từ 15:00 – 18:00 giờ

Đối tác liên hệ

 

Telefon: 030 – 6 66 33 590

Ông Shadi Alsaadi

Mobil:

schließen

Từ bến điện ngầm Hermannplatz, bạn hãy đi theo hướng Karstadt rồi tiếp tục đi thẳng qua ngân hàng Sparkasse và Papertwins (cửa hàng copy). Sau đó tiếp tục đi thẳng cho đến bạn đến được văn phòng của chúng tôi ở đường Urbanstr. 70, bên trái. Văn phòng của chúng tôi là một cửa hiệu, do vậy bạn có thể đi thẳng từ phố vào văn phòng.

schließen