Informacja, wczesne wykrywanie i wsparcie w przypadku problemów z graniem hazardowym

Hände halten fallende Dominosteine auf

Projekt wczesnej interwencji Gra hazardowa (FIP) istnieje od 2018 roku. Informujemy i pomagamy graczom hazardowym oraz ich rodzinom. Ponadto wspieramy specjalistów przy wczesnym rozpoznawaniu problemów z graniem hazardowym. Główną uwagę przywiązuje się przy tym do pracy z ludźmi pochodzącymi ze środowisk imigranckich.

Nim granie hazardowe stanie się problemem:

 • Praca środowiskowa – Przyjdziemy do Ciebie!
 • Wielojęzyczne pierwsze rozmowy dotyczące aktywności hazardowej i wczesnego wykrywania uzależnienia od grania hazardowego
 • Bezpłatne i anonimowe wsparcie
 • Pośredniczenie w pomocy
 • Towarzyszenie do punktów konsultacyjnych
 • Bezpłatne szkolenia dla specjalistów i organizacji imigranckich

Ulotka

Informacje dotyczące stowarzyszeń

FIP jest projektem współpracy między pad gGmbH a Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V (Caritas Arcybiskupstwa Berlin).

Logo padLogo pad gGmbH jest uznanym niezależnym stowarzyszeniem pomocy dzieciom i młodzieży. Głównym celem pond 50 projektów prowadzonych przez stowarzyszenie jest prewencja.

 

Zakres działalności obejmuje następujące obszary:

 

 • Opieka nad dziećmi,
 • Pomoc i wsparcie dla rodziny,
 • Praca społeczna na rzecz szkół i młodzieży,
 • Doradztwo zawodowe i integracja
 • Praca z młodzieżą i rozwijanie postaw demokratycznych

www.pad-berlin.de

schließen

Logo der Caritas für das Erzbistum Berlin e. V. Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. działa na terenie Berlina, Brandenburgii i Pomorza Przedniego. Centrala znajduje się w Berlinie.

Do doraźnych działań Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. zaliczają się:

 • Ogólne usługi socjalne,
 • Stacje socjalne Caritasu,
 • Punkty konsultacyjne,
 • Doradztwo i towarzyszenie różnym grupom imigrantów
 • Osobom bezdomnym oferuje się oprócz konsultacji także darmowe zupy, opiekę medyczną oraz miejsca noclegowe,
 • Caritas prowadzi ponadto stacjonarne instytucje jak szpitale i kliniki, domy opieki dla dzieci i młodzieży, domy spokojnej starości oraz ośrodki dla osób niepełnosprawnych.

www.caritas-berlin.de

schließen

 

Projekt jest finansowany ze środków Departamentu Senatu ds. Zdrowia, Opieki i Równouprawnienia i Federalnej Centrali Oświaty Zdrowotnej.

 

 

Logo Bundeszentralte für gesundheitliche Aufklaerung

Gefördert von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit